Shetland Pony Show Ermelo

 Na začátku srpna jsme se vypravili  s Renatou a Karolinou Markovými a Magdou Skalickou do holandského Ermela, kde se konala Mezinárodní shetland pony show k 75. výročí založení holandské plemenné knihy. Vystaveno bylo kolem 700 shetlandů od více jak dvouset vystavovatelů z Holandska, Belgie, Dánska, Německa, Norska, Francie, Finska, Švédska a Velké Británie.

K samotné výstavě: výborná organizace celé akce, dodržování časového harmonogramu, vstup zdarma  -  velké plusy. Minusy : pouze holandští posuzovatelé, minimum možností k nákupům  věcí pro koně.

 

Co mě zaujalo:

 

1. Vystavované jednoletky byly vyspělé jako dvouletky a dvuletky vypadaly jako tříleté.

2. Typově si byly vystavovaní vraní koně ve standardním typu holandských vystavovatelů velice podobní.

3. Shetlandi z jiných států než z Holandska byli mohutnější v kostře

4. Holandští vystavovatelé i posuzovatelé kladou velký důraz na bohatost a upravenost hřívy a ocasu. Každý Holanďan běhal ve výstavním kruhu s kartáčem v ruce či v kapse a poslední úpravy hřívy se prováděly ještě před samotným posuzovatelem.

5. Každý holandský shetland byl předváděn dvěma lidmi - vodičem a "zadákem" (jako zadáka jsem si pro sebe nazvala člověka, který běží za vystavovaným poníkem a mrská mu za zadkem bičem ). Zahraniční vystavovatelé předváděli převážně své koně pouze s vodičem.

6. Nebylo povinné udidlo, a to ani pro hřebce. Tady asi zajásá  Milena Nováková :-) 

7. Samotný šampionát začíná kategorií hřebců a vrcholí kategorií klisen.

 

Fotky doporučuji shlédnout u Renaty Markové.

 

Pan Barugh, Birchmoor