Návštěva u Prism

Dnes jsme byli navštívit Prism v jejím novém domově. Má se moc dobře, je obletována a rozmazlována celou rodinou.