Martin a děti vzali Oscara na procházku

Martin s dětmi a Oskarem vyrazili na návštěvu k dědovi a babičce (4km tam a 4 zpátky). A protože je moc hezky, vzala jsem Tiff na polní letiště do Jestřabí, aby se trochu protáhla.