Kůzlata 2013

 Tak letos už máme u koz odrozeno. Terině se na začátku února narodil krásný silný nohatý bezrohý kozlík. Porodní váha 4,2 kg, krásná barva. Do chovu bohužel nepůjde, protože je jedináček. A pro letošní rok budou hodnoceni a schvalováni pro chov kozlíci z linie Ještěd pouze z vícečetných porodů. Takže to má kluk spočítaný.