Hřebci na nové pastvině

Převedli jsme hochy do podstatně větší ohrady Pod cestu. U lesa jsem je měla dosud  proto, že tato pastvina je celá přehledná z oken chalupy. Já tak mohla Fortuna často kontrolovat, zda je v pořádku a zda nemá zaječí úmysly. Ale protože oba poníci sekali latinu, šli na lepší. Ohrada Pod cestou  nějaký čas odpočívala a je tam více trávy. Doplnili jsme seno do přístřešku, který Fortune ovšem stále ignoruje.