Fortune začíná otravovat Prism

Fortune začíná otravovat Prism a ta to řeší útěky přes ohradník. Letí dolů k ohradě za Apple, pozdraví se a spokojeně se spolu pasou každá na své straně lanka. Oskar je v této dámské společnosti trochu navíc a opuštěný Fortune nespokojeně pobíhá po své ohradě a řechtáním volá Prism zpět. 

Tiffany se každým dnem kulatí, hříbátko je hodně aktivní a často s sebou mele. Tiffany v těchto dnech nechávám, ať si courá  přes den kde chce a na noc jí dávám k Oskarovi a Apple dolů do výběhu. Hříbátko čekáme asi za 14 dní.