Čipování hříbat

 Ve středu 21. 8. nás navštívil pan Ing. Vondrouš, aby nám popsal a očipoval hříbátka Rosie a Jo.

 

 

Na tomto místě bych ráda upozornila ty, kteří o tom ještě neví, že pokud si nechají očipovat hříbě místním veterinářem, tento čip (ač s národním kódem pro ČR 203) nemusí odpovídat číselné kombinaci danou plemenářským zákonem. Dokládám úryvkem z dopisu, který mi poslal Národní hřebčín Kladruby:

Vážená chovatelko,

v souvislosti s registrací koní Plamp Jemima a Plamp Penny Vás upozorňujeme, že k jejich označení byly použity nelegální mikročipy:

(čísla mikročipů) - obsahují totiž národní kód pro ČR 203, ale číselnou kombinaci nepřidělila výrrobci pověřená osoba, což ukládá plemenářský zákon č. 154/200Sb, resp. vyhláška č. 136/2004 Sb v platném znění v §4, odst.2. Dále novelizované znění uvedené vyhlášky platné od 1. 4. 2013 stanoví v § 15 odst.2 povinnost nechat koni označenému nesprávným mikročipem stanovit genetický typ jako alternativní způsob označení. Dle této legislativní úpravy Vás vyzýváme k doložení genetického typu koní Plamp Jemima a Plamp Penny v termínu do 15. 7. 2013. Pokud by genetický typ koní nebyl doložen, budeme nuceni tuto skutečnost oznámit nadřízenému orgánu, tj.ministerstvu zemědělství.

Z toho vyplývá, že i když nepotřebujete zapsat hříbě do České plemenné knihy SHP, je lepší ho nechat očipovat inspektorem chovu koní, než ho nechat očipovat veterinářem nesprávným typem čipu. Kdo bude chtít vědět více, obraťte se na mě.