Aka opět říjí

Opět se rozříjila Anka. Po 20 dnech od počátku poslední říje. Takže Kolda je opět zavřený v ohradě a Andula leží přitisknutá z druhé strany. A oba celý den na sebe nešťastně a toužebně pomekávají. Za celý ten měsíc, co máme Koldu doma, jsem si nevšimla, že by říjily Barča a Lúca.