Vygruntovali jsme kozám stodolu

Dnes jsme využili pěkného počasí a vygruntovali jsme kozám a králíkům stodolu. Vysoká podestýlka šla ven a pod nohama už mají všichni nastláno jen čisté seno. Ometla jsem pavučiny, naštvala pavouky a vyházela vše nepotřebné. Martin se v jarním zápalu vzchopil a konečně mi na trámy připevnil dva držáky na nářadí a věci pro koně. Před stodolou teď máme obrovskou hromadu hnoje - v jednom tahu jsme vzali i všechny králíkárny. Teď už jen musím počkat až vyschne země a já si budu moci objednat traktor, který mi všechen hnůj vyveze nahoru na louku. A pak přijde to nejlepší - chystání dřevěných koryt pro výsadbu letniček.

 

 

Dnes jsme si také vyrazily na první letošní vycházku. Kůzlatům se zpočátku jít moc nechtělo, jsou zvyklá být v blízkosti stodoly. Ale kozy maminy zajásaly a nedbajíc na volání svých ratolestí vyrazily se mnou po cestě ku Jestřabí. Kůzlatům nezbylo, než se připojit. 

 

 

 

                                                                             Poslední sněhulák. 

 

 

Cestou jsme potkali Martina a sousedy, kteří přijeli na Velikonoce. Společnými silami odklízeli sníh z cesty, který nám dosud bránil dojet až k chalupě. Ještě sice na cestě něco zbylo, ale pokud bude v následujích dnech trochu slušně, mohli bychom se již příští týden rozmazlovat tím, že budeme do  školy jezdit autem od domu.