Cox neuhájil misku

Cox dostal ven jídlo. Rýži s kuřetem. Nepředpokládala jsem, že by mohlo dojít k nějakému střetu zájmu s poníky. První projevil zájem Oskar. Cox se vzmužil a v první fázi  svůj oběd uhájil. Pak Oskara podpořila Tiffany a Cox musel vyklidit pole. Oběd dorazili poníci.